Hiển thị kết quả duy nhất

1,099,000,000 
1,178,000,000 
1,299,000,000 
1,468,000,000 
1,999,000,000 
1,299,000,000 
864,000,000 
909,000,000 
954,000,000 
822,000,000 
849,000,000